Menighedsråd

Marie Magdalene-Koed Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Marie Magdalene-Koed Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8219@SOGN.DK
CVR: 57871113

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
K L Knudsensvej 42
8550 Ryomgård
Næstformand
Nordlyvej 132
8550 Ryomgård
Kasserer
Poppelvej 16
8550 Ryomgård
Sekretær, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Korupskovvej 13
Korupskov
8550 Ryomgård
Menigt medlem
Dalumvej 28
9541 Suldrup
Formand for valgbestyrelsen
Brunmosevej 14
Pindstrup
8550 Ryomgård
Menigt medlem
Bøjstrupvej 23
Bøjstrup
8550 Ryomgård
Kirkeværge
Thorsagervej 3A
8550 Ryomgård
Sognepræst (kirkebogsfører)
Bøjstrupvej 17
8550 Ryomgård
Tlf: 86394043
Mandag er præstens fridag. Træffes øvrige dage bedst formiddag eller efter aftale.
Overenskomstansat sognepræst
Rønne Alle 27C
8410 Rønde
Kun konfirmandundervisning (40363042)
Overenskomstansat sognepræst
Helenelyst 212
8220 Brabrand
Mandag er præstens fridag. Træffes efter aftale. Tlf: 28 14 28 06

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.