1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Kobberup Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Agertoften 1
Tastum
7850 Stoholm Jyll
 
 97541947

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Kirkebakken 10
Søby
7840 Højslev
 

Kirkeværge, Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Liljevej 23
7850 Stoholm Jyll
 
 97542577

Kontaktperson
Stoholmvej 29
Nr. Søby
7840 Højslev
 
 97536354

Bygningssagkyndig
Kirkebakken 6
Søby
7840 Højslev
 

Menigt medlem
Ulkærvej 20
Nr. Søby
7840 Højslev
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Irisvej 16
7850 Stoholm Jyll
 
 29336292

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Kobberup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 13161011
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk