Menighedsråd

Klovborg-Tyrsting Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Klovborg-Tyrsting Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8005@SOGN.DK
CVR-nummer: 34759030

Medlemmer af menighedsrådet


Menigt medlem
Matrupladegårdvej 22
Matrupladegd
8766 Nørre Snede
Tlf: 75761325
Menigt medlem
Sandvadvej 16
8765 Klovborg
Tlf: 29861301
Menigt medlem
Stenløkkevej 7
Tyrsting
8740 Brædstrup
Tlf: 20892859
Menigt medlem
Sønderdalvej 8
Florits
8765 Klovborg
Tlf: 22133430
Menigt medlem
Lupinmarken 22
8765 Klovborg
Menigt medlem
Gl Skolevej 27
8765 Klovborg
Menigt medlem
Bjerrebovej 8
Tyrsting
8740 Brædstrup
Sognepræst (kirkebogsfører)
Skadevej 18
Skade
8765 Klovborg
Tlf: 75761233
Træffetid tirsdag kl. 11-12 og torsdag kl. 11-12

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.