1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Klovborg-Tyrsting Sognes Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Lupinmarken 12
8765 Klovborg
 
 22480425

Næstformand
Sønderdalvej 13
Nørskov
8765 Klovborg

Kirkeværge, Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Tirsvadvej 9
Tirsvad
8740 Brædstrup

Formand for valgbestyrelsen
Matrupladegårdvej 22
Matrupladegd
8766 Nørre Snede

Kirkeværge
Sandvadvej 16
8765 Klovborg

Menigt medlem
Stenløkkevej 7
Tyrsting
8740 Brædstrup

Kontaktperson
Sønderdalvej 8
Florits
8765 Klovborg

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Skadevej 18
Skade
8765 Klovborg
 
 75761233
Træffetid tirsdag kl. 11-12 og torsdag kl. 11-12

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Klovborg-Tyrsting Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 34759030
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk