Menighedsråd

Klitmøller Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Klitmøller Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 9127@SOGN.DK
CVR-nummer: 17851713

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Oddersvej 18
Klitmøller
7700 Thisted
Tlf: tlf. 30338842
Bedst efter kl. 15
Næstformand, Kirkeværge
Vinkelsti 3
Klitmøller
7700 Thisted
Tlf: 53615246
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Ørhagevej 44B
Klitmøller
7700 Thisted
Tlf: 50478718
Sekretær, Kontaktperson
Faddersbøl Bro 5
Faddersbøl
7700 Thisted
Tlf: 25722533
Medlem af valgbestyrelsen
Kjærkbak 7
Klitmøller
7700 Thisted
Sognepræst, Født medlem
Hanstholm Kirkecenter
Centervej 4
7730 Hanstholm
Tlf: 21308838
Fridag: fredag
Sognepræst (kirkebogsfører)
Kjærkbak 24
Klitmøller
7700 Thisted
Tlf: 20468347
Fridag: Mandag
Sognepræst (kirkebogsfører)

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.