1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

As-Klakring-Juelsminde Sognes Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Kysthaven 28
Klakring
7130 Juelsminde

Næstformand
Birkevangen 26
7130 Juelsminde
 

Kirkeværge
Birkemosevej 3
As
7130 Juelsminde
Ellen Kirstine Valentin Dam

Kirkeværge, Kirkeværge - ikke medlem(Juelsminde Kirke)
Odelsgade 1 1 tv
7130 Juelsminde
 

Kirkeværge, Kirkeværge - ikke medlem(Klakring Kirke)
Fjordager 6
Klakring
7130 Juelsminde
 

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Grønvej 11
Hosby
7130 Juelsminde
Inge Bonde Jensen

Sekretær
Strandvejen 1A
7130 Juelsminde
Pernille Balle Lange

Kontaktperson
Kejsdalen 38
Klakring
7130 Juelsminde
Olav Tornøe Rasmussen

Medlem af valgbestyrelsen
Granbakken 1
7130 Juelsminde
Birgith Kruse

Menigt medlem
Berberisvænget 2
7130 Juelsminde
 

Menigt medlem
Kystvænget 28
7130 Juelsminde
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkholmvej 12
As
7130 Juelsminde
 
 75690150
Jan Unold

Sognepræst
Kirkebakken 2
7130 Juelsminde
 
 24 24 05 26
Marianne Dykær

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

As-Klakring-Juelsminde Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 16248428
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk