Menighedsråd

As-Klakring-Juelsminde Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

As-Klakring-Juelsminde Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7958@SOGN.DK
CVR: 16248428

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Kysthaven 28
Klakring
7130 Juelsminde
Tlf: 40313966
Næstformand
Birkevangen 26
7130 Juelsminde
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Grønvej 11
Hosby
7130 Juelsminde
Tlf: 40539380
Kirkeværge
Birkemosevej 3
As
7130 Juelsminde
Tlf: 75690348
Kirkeværge
Kejsdalen 38
Klakring
7130 Juelsminde
Tlf: 21765944
Medlem af valgbestyrelsen
Granbakken 1
7130 Juelsminde
Tlf: 75693293
Menigt medlem
Odelsgade 30 1
7130 Juelsminde
Sekretær
Odelsgade 30 2
7130 Juelsminde
Menigt medlem
Kystvænget 28
7130 Juelsminde
Kirkeværge, Kontaktperson
Odelsgade 1 1 tv
7130 Juelsminde
Menigt medlem
Fjordager 6
Klakring
7130 Juelsminde
Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkholmvej 12
As
7130 Juelsminde
Tlf: 75690150
Sognepræst
Kirkebakken 2
7130 Juelsminde
Tlf: 24 24 05 26

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.