Menighedsråd

Kirke Saaby-Kisserup Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Kirke Saaby-Kisserup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7175@SOGN.DK
CVR: 43777912

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Fanøvej 2
4060 Kirke Såby
Tlf: 46 49 24 51
Næstformand
Åkandevej 14
Vester Saaby
4330 Hvalsø
Menigt medlem
Elmevænget 7
Kirke Såby
4060 Kirke Såby
Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Avlsmosevænget 15
Såby Sand
4330 Hvalsø
Tlf: 46 49 28 39
Kasserer
Timianhaven 21
4330 Hvalsø
Tlf: 46 49 26 16
Kirkeværge
Lundemarksvej 62A
4300 Holbæk
Kirkeværge
Baldersvej 5A
Torkilstrup
4060 Kirke Såby
Bygningssagkyndig
Fynsvej 9
4060 Kirke Såby
Menigt medlem
Fynsvej 7
4060 Kirke Såby
Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Hortenziavej 14
Vester Såby
4330 Hvalsø
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Bogøvej 1
4060 Kirke Såby
Tlf: 46492117
Træffes ikke mandag

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.