Menighedsråd

Sørbymagle-Kirkerup Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Sørbymagle-Kirkerup Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7314@SOGN.DK
CVR-nummer: 28837313

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Kontaktperson
Egebjergvej 107
Sørbymagle
4200 Slagelse
Tlf: 5854 5724
Næstformand, Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Egebjergvej 92
Sørbymagle
4200 Slagelse
Menigt medlem
Egebjergvej 84
Sørbymagle
4200 Slagelse
Menigt medlem
Esholtevej 5
Esholte
4200 Slagelse
Kirkeværge, Kasserer
Bøstrupvej 54
Sørbymagle
4200 Slagelse
Bygningssagkyndig
Fladholtevej 5
Fladholte
4200 Slagelse
Formand for valgbestyrelsen
Bøstrupvej 36
Sørbymagle
4200 Slagelse
Menigt medlem
Kirkerupvej 7
Sørbymagle
4200 Slagelse
Sognepræst (kirkebogsfører)
Sørby Hovedgade 28
Sørbymagle
4200 Slagelse
Tlf: 58545130

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.