1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Kirke Hyllinge Sogns Menighedsråd

Formand, Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Hvidemosevej 28
Nr Hyllinge
4070 Kirke Hyllinge
 

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Kirkevej 31
4070 Kirke Hyllinge
 

Kirkeværge, Kasserer
Stationsvej 11
4070 Kirke Hyllinge
 
 46403038

Kontaktperson
Hyllingeparken 73
4070 Kirke Hyllinge
 

Menigt medlem
Acacievej 8A
4060 Kirke Såby
 

Menigt medlem
Kløvervej 12
4070 Kirke Hyllinge
 

Menigt medlem
Kjøbmagergade 10
Kyndeløse
4070 Kirke Hyllinge
 

Provst (kirkebogsfører), Født medlem
Bygaden 33
4070 Kirke Hyllinge
 
 46404134

Sognepræst
Præstegården i Kirke Hyllinge
Bygaden 33
4070 Kirke Hyllinge
 
 46404134

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Kirke Hyllinge Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 52360013
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk