1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Kirke Flinterup Sogns Menighedsråd

Formand
Flinterupvej 12
Flinterup
4180 Sorø

Næstformand
Flinterupvej 31
Flinterup
4180 Sorø

Kirkeværge
Nyrupvej 65
4180 Sorø

Menigt medlem, Orlov
Flinterupvej 26
Flinterup
4180 Sorø

Kasserer, Kontaktperson
Nyrupvej 86
4180 Sorø

Menigt medlem
Flinterupvej 13
Flinterup
4180 Sorø
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkebakkevej 26 A
4190 Munke Bjergby
 
 57807116

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Kirke Flinterup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 17365711
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk