1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Soderup-Kirke Eskilstrup Sognes Menighedsråd

Formand
Stestrupvej 76
Stestrup
4360 Kirke Eskilstrup
 

Næstformand, Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Brinken 12
4360 Kirke Eskilstrup
 

Kirkeværge
Hjertebjærgparken 14
Kvarmløse
4340 Tølløse
 

Kasserer
Stationsvej 17
4360 Kirke Eskilstrup
 

Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Tingerupvej 21
Tingerup
4330 Hvalsø
 

Menigt medlem
Dumpedalvej 5
Soderup
4340 Tølløse
 

Menigt medlem
Sønderstrupvej 143
Sønderstrup
4360 Kirke Eskilstrup
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Soderup Kirkevej 10
Soderup
4340 Tølløse
 
 59185037

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Soderup-Kirke Eskilstrup Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 34762104
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk