1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Keldby-Elmelunde Sognes Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Klintevej 95
Keldby
4780 Stege

Næstformand, Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Ulvshalevej 25
4780 Stege
 

Kirkeværge
Østermarksvej 19
Keldby
4780 Stege
 

Menigt medlem
Oregårdsvej 1
Østermark
4780 Stege

Menigt medlem
Ullemarkvej 28A
Ullemark
4780 Stege
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Klintevej 502
Magleby
4791 Borre
 
 55812083

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Keldby-Elmelunde Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 31815878
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk