Menighedsråd

Kegnæs Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Kegnæs Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8998@SOGN.DK
CVR: 69389813

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Midtkobbel 1
Kegnæs
6470 Sydals
Næstformand, Kasserer
Vesterkobbel 2
Kegnæs
6470 Sydals
Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Damkobbel 4A
Kegnæs
6470 Sydals
Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Østerbyvej 31
Østerby
6470 Sydals
Medlem af valgbestyrelsen
Storetoft 5
Sønderby
6470 Sydals
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem, Sekretær
Præstegårdsvej 7
Sønderby
6470 Sydals
Tlf: 74405177
Ingen fast træffetid. Mandag er den ugentlige fridag.

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.