1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Kastrup Sogns Menighedsråd

Formand
Damvænget 3
4760 Vordingborg
 
 55 37 37 74

Næstformand, Bygningssagkyndig, Medlem af valgbestyrelsen
Søndre Landevej 20
Hjertebjerg
4780 Stege
 
 24 20 21 48

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Damvænget 3
4760 Vordingborg
 
 55 37 37 74

Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Kastrupvej 5
4760 Vordingborg
 
 28 43 05 20
Efter kl. 17

Kirkeværge, Kasserer
Tværvej 30
4760 Vordingborg
 
 40 68 59 13

Menigt medlem
Farøvej 3 3 th
4760 Vordingborg
 

Menigt medlem
Poppelvej 15
4760 Vordingborg
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Sct.Clemensvej 66
4760 Vordingborg

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Kastrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 40359214
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk