1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Kastels Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen

Næstformand, Kasserer
Midtermolen 18 2 tv
2100 København Ø
 

Kontaktperson
Lygten 65 2 tv
2400 København NV
 

Menigt medlem
Bremensgade 19 1 th
2300 København S
 

Menigt medlem
Midtermolen 14 4 th
2100 København Ø
 

Menigt medlem
Arendalsgade 9 4 th
2100 København Ø
 

Menigt medlem
Arendalsgade 7 4 tv
2100 København Ø
 

Menigt medlem
Langåvej 11
2650 Hvidovre
 

Menigt medlem
Vølundsgade 16B 1 th
2200 København N
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kristianiagade 22 1 th
2100 København Ø
 
 21 31 00 28
Else Hviid

Hærprovst og sognepræst
Kastellet 16
2100 København Ø
 
 72811707
Thomas Hansen Beck

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Kastels Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 40381813
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk