Menighedsråd

Kastels Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Kastels Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7041@SOGN.DK
CVR: 40381813

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Lille Kongensgade 4 2 th
1074 København K
Tlf: 51140364
Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Østerbrogade 54C 4 th
2100 København Ø
Menigt medlem
Greve Strandvej 137
2670 Greve
Medlem af valgbestyrelsen
Arendalsgade 7 4 tv
2100 København Ø
Menigt medlem
Midtermolen 18 2 tv
2100 København Ø
Kasserer
Strandboulevarden 42 5 tv
2100 København Ø
Kontaktperson
Kristianiagade 4 st tv
2100 København Ø
Menigt medlem
Havneholmen 68 6 tv
1561 København V
Menigt medlem
Midtermolen 14 4 th
2100 København Ø
Sognepræst (kirkebogsfører)
Kristianiagade 22 1 th
2100 København Ø
Tlf: 21 31 00 28
Hærprovst og sognepræst
Kastellet 16
2100 København Ø
Tlf: 72811707

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.