1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Øvrige informationer
  5. Portalsider

Rimsø-Kastbjerg Sognes Menighedsråd

Formand
Albækvej 5
Albæk
8500 Grenaa
 

Formand for valgbestyrelsen, Næstformand
Skindbjergvej 31
Skindbjerg
8500 Grenaa
 

Kontaktperson
Toresvej 15
Rimsø
8500 Grenaa
 

Kirkeværge(Kastbjerg Kirke)
Selkærvej 9
Selkær
8585 Glesborg
 

Kasserer, Kirkeværge(Rimsø Kirke)
Toresvej 15
Rimsø
8500 Grenaa
 

Menigt medlem
Toresvej 13
Rimsø
8500 Grenaa
 

Menigt medlem
Selkærvej 8
Selkær
8585 Glesborg
 

Menigt medlem
Skindbjergvej 45
Skindbjerg
8500 Grenaa
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Toresvej 2
Rimsø
8500 Grenaa
 
 86332222

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Rimsø-Kastbjerg Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 98960856

 

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk