Menighedsråd

Rimsø-Kastbjerg Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Rimsø-Kastbjerg Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8240@SOGN.DK
CVR-nummer: 98960856

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Albækvej 5
Albæk
8500 Grenaa
Næstformand
Skindbjergvej 39
Skindbjerg
8500 Grenaa
Kirkeværge
Toresvej 15
Rimsø
8500 Grenaa
Kasserer
Toresvej 16
Emmelev
8500 Grenaa
Menigt medlem
Toresvej 13
Rimsø
8500 Grenaa
Kirkeværge, Kontaktperson
Selkærvej 9
Selkær
8585 Glesborg
Menigt medlem
Selkærvej 13
Selkær
8585 Glesborg
Menigt medlem
Kastbjergvej 4
Kastbjerg Mk
8500 Grenaa
Provst
Hjortebakken 16
8500 Grenaa
Tlf: 21761169
Sognepræst (kirkebogsfører)
Myntevej 32
8500 Grenaa
Tlf: 86321393
Sognepræst
Hammelev 62
Hammelev
8500 Grenaa
Sognepræst
Krogen 1
Gjerrild
8500 Grenaa
Tlf: 29103237
Overenskomstansat sognepræst
Gildespollen 10
Agri
8420 Knebel
Tlf: 24901720
Sognepræst, Født medlem
Toresvej 2
Rimsø
8500 Grenaa
Tlf: 86332222

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.