1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Øvrige informationer
  5. Portalsider

Karrebæk Sogns Menighedsråd

Formand
Kokhaven 6
4736 Karrebæksminde
 
 42442585
Alle hverdage mellem kl. 08.00 og kl. 17.00

Næstformand
Kirkebakken 13
Karrebæk
4736 Karrebæksminde
 

Formand for valgbestyrelsen, Kontaktperson, Kirkeværge
Brøndagervej 18
Karrebæk
4736 Karrebæksminde
 
 55442319 29394907

Kasserer
Bygaden 60
Karrebæk
4736 Karrebæksminde
 
 24618634

Kirkeværge
Strandgårdsvej 15
Enø
4736 Karrebæksminde
 

Menigt medlem
Kirkebakken 11
Karrebæk
4736 Karrebæksminde
 

Menigt medlem
Bygaden 8
Karrebæk
4736 Karrebæksminde
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Karrebækvej 863
Karrebæk
4736 Karrebæksminde
 
 55442233
Træffes lettest man-torsdag kl. 9-10.

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Karrebæk Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 40277013

 

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk