Menighedsråd

Karrebæk Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Karrebæk Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7304@SOGN.DK
CVR: 40277013

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Vejgården 6
4160 Herlufmagle
Tlf: 21492233
Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Skipperlodden 28
4736 Karrebæksminde
Tlf: 22584736
Menigt medlem
Kokhaven 6
4736 Karrebæksminde
Kirkeværge
Strandgårdsvej 51
Enø
4736 Karrebæksminde
Tlf: 20965064
Menigt medlem
Rønhave Parkvej 10
4736 Karrebæksminde
Tlf: 40142620
Kasserer
Lodshaven 34
4736 Karrebæksminde
Tlf: 30581184
Kontaktperson
Kokhaven 1
4736 Karrebæksminde
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem, Formand for valgbestyrelsen
Karrebækvej 863
Karrebæk
4736 Karrebæksminde
Træffes lettest man-torsdag kl. 9-10.

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.