1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Karrebæk Sogns Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Vejgården 6
4160 Herlufmagle

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Skipperlodden 28
4736 Karrebæksminde
 
 22584736

Menigt medlem
Kokhaven 6
4736 Karrebæksminde
 

Kirkeværge
Strandgårdsvej 51
Enø
4736 Karrebæksminde
 
 20965064

Menigt medlem
Rønhave Parkvej 10
4736 Karrebæksminde
 
 40142620

Kasserer
Lodshaven 34
4736 Karrebæksminde

Kontaktperson
Kokhaven 1
4736 Karrebæksminde
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem, Formand for valgbestyrelsen
Karrebækvej 863
Karrebæk
4736 Karrebæksminde
 
Træffes lettest man-torsdag kl. 9-10.

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Karrebæk Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 40277013
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk