1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Karlstrup Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Fåreager 2
Karlstrup
2680 Solrød Strand
 

Næstformand
Tanggårdsvej 8
2680 Solrød Strand
 

Kasserer
Moseagervej 13
2680 Solrød Strand
 
 20 18 62 76

Kontaktperson
Engdraget 8
2680 Solrød Strand
 

Menigt medlem
Havremarken 10
2680 Solrød Strand
 

Menigt medlem
Klitrosevænget 1
2680 Solrød Strand
 

Menigt medlem
Brændmosevej 13
2690 Karlslunde
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Hovedgaden 20
2690 Karlslunde
 
 46151638
Christina Radsted H Feddersen

Overenskomstansat sognepræst
Frødings Alle 18
2860 Søborg
 
 20221193

Overenskomstansat sognepræst
 

Overenskomstansat sognepræst

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Karlstrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 59563319
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk