Menighedsråd

Thorsø Høje Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Thorsø Høje Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8236@SOGN.DK
CVR-nummer: 18530716

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Villersøvej 13
Villersø
8500 Grenaa
Næstformand, Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Villersø Kærvej 9
8500 Grenaa
Kirkeværge
Strandagervej 4
Karlby
8500 Grenaa
Kirkeværge
Dolmervej 24
Voldby
8500 Grenaa
Kirkeværge
Kløvhøjvej 15
Veggerslev
8500 Grenaa
Medlem af valgbestyrelsen
Grønhøjvej 6
Villersø
8500 Grenaa
Medlem af valgbestyrelsen
Hjembækvej 58
Sangstrup
8500 Grenaa
Kasserer
Strandagervej 2
Karlby
8500 Grenaa
Sekretær, Kontaktperson
Dolmervej 25
Voldby
8500 Grenaa
Menigt medlem
Høgebovej 2
Karlby
8500 Grenaa
Menigt medlem
Veggerslevvej 30
Veggerslev
8500 Grenaa
Menigt medlem
Grenaavej 44
Veggerslev
8500 Grenaa
Menigt medlem
Pejmarksvej 1
Voldby
8500 Grenaa
Sognepræst (kirkebogsfører)
Toresvej 2
Rimsø
8500 Grenaa
Tlf: 86332222
Træffes ikke mandag.
Provst
Hjortebakken 16
8500 Grenaa
Tlf: 21761169
Sognepræst (kirkebogsfører)
Myntevej 32
8500 Grenaa
Tlf: 86321393
Sognepræst
Hammelev 62
Hammelev
8500 Grenaa
Sognepræst
Krogen 1
Gjerrild
8500 Grenaa
Tlf: 29103237
Overenskomstansat sognepræst
Gildespollen 10
Agri
8420 Knebel
Tlf: 24901720

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.