Menighedsrådsvalg

Menighedsrådsvalg

Orienteringsmøde vedr.menighedsrådsvalg 2020.

Tirsdag den 9. juni kl. 19.00 er der offentligt orienteringsmøde om menighedsrådsvalget i Sognegården, Kildevej 1 b, Karise

Med folketingets vedtagelse af den nye valglov indføres der fra og med 2020 noget nyt: nemlig valgforsamlinger, som en fast del af valget.

Valgforsamlingen er et nyt obligatorisk møde, som skal holdes tredje tirsdag i september og samle kandidaterne til debat og en efterfølgende skriftlig afstemning.

Inden den nye valgforsamling i september skal det siddende menighedsråd fremover indkalde til et orienteringsmøde om foråret.

 

Det er dette møde, den 9. juni, der her indbydes til.

 

Efter orienteringsmødet er der god tid for gamle og nye kandidater til at overveje at stille op til menighedsrådet om efteråret - nemlig tirsdag den 15. september.

Så skriv allerede nu denne dato i kalenderen.

 

Menighedsrådene er grundlaget for demokratiet i folkekirken, og derfor er det vigtigt, at valgene foregår på en måde, der styrker dette demokrati.

Er der medlemmer af menigheden, som ikke er tilfredse med udfaldet af valgforsamlingen, har de 4 uger til at samle tilslutning til en alternativ kandidatliste, og der vil så blive afholdt et afstemningsvalg, som man kender fra tidligere.

Vi glæder os til at se jer den 9. juni kl. 19.00 (hvis coronaen tillader det), vi er værter for kaffe med kage.

 

Alslev og Karise menighedsråd