Menighedsråd

Karise-Alslev Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Karise-Alslev Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7528@SOGN.DK
CVR: 54848412

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Karen Jeppes Vej 4
4653 Karise
Tlf: 27418576
Næstformand
Skovbrodersvej 1
4653 Karise
Tlf: 25384658
Kasserer
Prins Buris Vej 2
4653 Karise
Sekretær
Hemmingsvej 51
4653 Karise
Kontaktperson
Tågerupvej 33
4653 Karise
Formand for valgbestyrelsen
Prins Buris Vej 1
4653 Karise
Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Alslevvej 1
Tågerup
4653 Karise
Menigt medlem
Tågerupvej 13
Tågerup
4653 Karise
Medlem af valgbestyrelsen
Spjellerupvej 26
St. Spjellerup
4653 Karise
Menigt medlem
Drosselvej 48
4653 Karise
Sognepræst (kirkebogsfører)
Bredgade 39
4653 Karise
Tlf: 40488008

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.