1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Karise-Alslev Sognes Menighedsråd

Formand
Karen Jeppes Vej 4
4653 Karise

Næstformand
Skovbrodersvej 1
4653 Karise

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Spjellerupvej 26
St. Spjellerup
4653 Karise
 

Kasserer
Prins Buris Vej 2
4653 Karise
 

Sekretær
Hemmingsvej 51
4653 Karise
 

Kontaktperson
Tågerupvej 33
4653 Karise
 

Formand for valgbestyrelsen
Prins Buris Vej 1
4653 Karise
 

Medlem af valgbestyrelsen
Alslevvej 1
Tågerup
4653 Karise
 

Menigt medlem
Tågerupvej 13
Tågerup
4653 Karise
 

Menigt medlem
Drosselvej 48
4653 Karise
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
 

Kst. sognepræst (kirkebogsfører)
Lærdalsgade 6B 1 tv
2300 København S
 
 56169003

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Karise-Alslev Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 54848412
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk