1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Karise Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson
Karen Jeppes Vej 4
4653 Karise

Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Skovbrodersvej 1
4653 Karise

Kirkeværge, Kasserer
Maglehøjvej 11
Hellested
4652 Hårlev
 

Menigt medlem
Hemmingsvej 51
4653 Karise
 

Menigt medlem
Jens Podes Vej 1
4653 Karise
 

Menigt medlem
Skovbakkevej 18F
8220 Brabrand
 

Menigt medlem
Prins Buris Vej 1
4653 Karise
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Bredgade 39
4653 Karise
 
 56788008
Tirsdag-fredag 10.00-11.00

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Karise Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 54848412
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk