Legat

Gdr. Hans og Anna Jensens Mindelegat

Legatet kan søges af:

1. Enker og andre, som er bosat i Karise sogn, og som trænger til støtte.

2. Unge, der søger ophold på højskole, landbrugsskole eller til anden landbrugsfaglig uddannelse.

3. Unge som studerer ved seminarium, universitet eller højere læreanstalt.

NB. Ansøgere i gruppe 2 og/eller 3 skal være fra Karise Sogn.

Sognepræst Naja Marie Balle kan kontaktes på : nmba@km.dk

for aftale om ansøgningsskema.

Ansøgningsskemaet skal afleveres på adressen Bredgade 39, 4653 Karise, eller sendes på mail, senest den 30. maj 2022.

På legatbestyrelsens vegne

Sognepræst Naja Marie Balle