1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Kalvehave Sogns Menighedsråd

Formand
Sundvej 43
Gl Kalvehave
4771 Kalvehave
Birgit Karen Kragh Hasling

Næstformand, Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Københavnsvej 74A st tv
4760 Vordingborg
Jytte Anne Frederiksen

Kirkeværge(Kalvehave Kirke), Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Sandvig Kohave 2
Sandvig
4735 Mern
 
 20475042
  Træffes daglig 09.00 til 19.00
John Adrian Thøfner

Menigt medlem
Algade 104 301
4760 Vordingborg
 
Ruth Alis Nilsson

Menigt medlem
Solvænget 35
Gl Kalvehave
4771 Kalvehave
 
Lizzie Jønch

Menigt medlem
Viemose Gade 72
4771 Kalvehave
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Langøvej 2
4772 Langebæk
Knud Munck

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Kalvehave Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 10232813
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk