1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Kalvehave Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Sandvig Kohave 2
Sandvig
4735 Mern
 
 20475042
  Træffes daglig 09.00 til 19.00

Næstformand
Hjortsøgaardvej 18
4771 Kalvehave
 
 21738821
8 til 20,00

Kasserer
Viemose Gade 72
4771 Kalvehave

Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Bygaden 40
Gl Kalvehave
4771 Kalvehave
 
 3123 5345
Efter kl. 17.00

Menigt medlem
Højmarken 3
Gl Kalvehave
4771 Kalvehave
 
 4059 8959
8 til 20.00

Medlem af valgbestyrelsen
Keidamsvej 11
4760 Vordingborg
 
 2086 7380
Efter kl. 17.00

Sognepræst (kirkebogsfører)
Havnevej 34
Errindlev, Havn
4895 Errindlev
 
 29427649

Sognepræst (kirkebogsfører)
Gl Præstøvej 20
4735 Mern

Sognepræst (kirkebogsfører)
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Kalvehave Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 10232813
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk