1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Sjørring-Thorsted-Skjoldborg-Kallerup Sognes Menighedsråd

Formand
Voldgade 18
Sjørring
7700 Thisted
 

Næstformand, Kirkeværge
Skråvej 1
Næstrup
7700 Thisted
 

Menigt medlem
Brendhøjvej 3
Todbøl
7700 Thisted
 
 97937390/23257180

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Gadesvej 6
Skjoldborg
7700 Thisted

Kirkeværge
Kallerupvadested 3
Kallerup
7752 Snedsted

Sekretær
Næstrupvej 45
Sjørring
7700 Thisted
 

Kontaktperson
Åsvej 14
Ås
7700 Thisted
 

Menigt medlem
Hulgårde 4
Sjørring
7700 Thisted
 

Menigt medlem
Troldhøjvej 15
Skjoldborg
7700 Thisted
 

Medlem af valgbestyrelsen
Næstrupvej 42
Sjørring
7700 Thisted
 

Kirkeværge
Stakkedal 6
Skjoldborg
7700 Thisted
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Østergårdsvej 3
Skjoldborg
7700 Thisted
 
 29811255

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Sjørring-Thorsted-Skjoldborg-Kallerup Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 34762082
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk