1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Øvrige informationer
  5. Portalsider

Jorløse Sogns Menighedsråd

Formand
Jorløse Byvej 33
4470 Svebølle
 
 59 29 40 14

Næstformand
Jorløse Byvej 26
4470 Svebølle
 
 59 29 50 82

Kirkeværge - ikke medlem
Jorløse Byvej 33
4470 Svebølle
 
 59294014

Menigt medlem, Kasserer
Jorløse Byvej 19
4470 Svebølle
 

Menigt medlem
Jorløse Byvej 43
4470 Svebølle
 

Formand for valgbestyrelsen, Kontaktperson
Jorløse Byvej 4
4470 Svebølle
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Fugledevej 35
4480 Store Fuglede
 
 60308005
Efter aftale. Mandag er fridag.
Marianne Kistrup

Sognepræst
Møllevangen 1
Rørby
4400 Kalundborg
 
 59504055
Efter aftale. Mandag er fridag.
Peter Michaelsen

Sognepræst
Bechsvej 5
Ubby
4490 Jerslev Sjælland
 
 59595110
Efter aftale. Fredag er fridag.
Kim Gilling Hansen

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Jorløse Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 12141017

 

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk