Menighedsråd

Store Fuglede-Jorløse Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Store Fuglede-Jorløse Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7221@SOGN.DK
CVR: 43375741

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Sekretær
Tystrupvej 25
4480 Store Fuglede
Næstformand
Jorløse Byvej 26
4470 Svebølle
Tlf: 59 29 50 82
Formand for valgbestyrelsen
Enggårdsvej 3M
Ubby
4490 Jerslev Sjælland
Tlf: 24524014
Kirkeværge
Lærketoften 22
4281 Gørlev
Kasserer
Enggårdsvej 57
Ubby
4490 Jerslev Sjælland
Menigt medlem
Enggårdsvej 57
Ubby
4490 Jerslev Sjælland
Menigt medlem
Jorløsevej 31B
4470 Svebølle
Sognepræst (kirkebogsfører)
Fugledevej 35
4480 Store Fuglede
Tlf: 60308005
Efter aftale. Mandag er fridag.
Sognepræst
Møllevangen 1
Rørby
4400 Kalundborg
Tlf: 59504055
Efter aftale. Mandag er fridag.
Sognepræst
Bechsvej 5
Ubby
4490 Jerslev Sjælland
Tlf: 59595110

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.