1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Jelstrup Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Vennebjergvej 12
Hundelev
9480 Løkken
 

Næstformand, Sekretær
Nygårdsvej 25
Bakholm
9480 Løkken
 

Kirkeværge
Nyvangen 17
Hundelev
9480 Løkken
 

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Gadevænget 1
Hundelev
9480 Løkken
 

Menigt medlem
Nyvangen 18
Hundelev
9480 Løkken
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem, Orlov
Rakkebyvej 293
Rakkeby
9800 Hjørring
 
 40207878

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Jelstrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 34650233
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk