Menighedsråd

Jelstrup Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Jelstrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8472@SOGN.DK
CVR: 34650233

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Vennebjergvej 12
Hundelev
9480 Løkken
Næstformand, Sekretær
Nygårdsvej 25
Bakholm
9480 Løkken
Menigt medlem
Nyvangen 18
Hundelev
9480 Løkken
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Gadevænget 1
Hundelev
9480 Løkken
Kirkeværge
Nyvangen 17
Hundelev
9480 Løkken
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem, Orlov
Rakkebyvej 293
Rakkeby
9800 Hjørring
Tlf: 40207878

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.