Menighedsrådsvalg

Menighedsrådsvalg i Isenvad Sogn

Det nuværende Menighedsråd er valgt for perioden 2020-2022.

Der afholdes således valg næste gang i efteråret 2022