Menighedsråd

Isenvad Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Isenvad Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 9123@SOGN.DK
CVR-nummer: 34780110

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Vesterled 2
7430 Ikast
Tlf: 53439979
Næstformand, Sekretær, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Over Isen Vej 16
7430 Ikast
Tlf: 20297158
Medlem af valgbestyrelsen
Engtoften 5
7430 Ikast
Tlf: 26358493
Kasserer
Isenvadvej 28
7430 Ikast
Tlf: 93910260
Kirkeværge
Sønderlandsvej 12
7430 Ikast
Tlf: 22169624
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Bygaden 15
7430 Ikast
Træffes ikke fredag

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.