1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Isenvad Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson
Engtoften 34
7430 Ikast
Knud Erik Bjerre

Næstformand, Kasserer
Over Isen Vej 16
7430 Ikast
Søren Hansen

Kirkeværge
Skelhøjevej 5
7430 Ikast
Bodil Holm Nielsen

Menigt medlem, Formand for valgbestyrelsen
Sandgårdsparken 29
Isenvad
7430 Ikast
Karina Nebel

Menigt medlem
Skolevænget 4
Isenvad
7430 Ikast

Sognepræst (kirkebogsfører)
Bygaden 15
Isenvad
7430 Ikast
 
 20320357-97140026
Træffes ikke mandag
Bodil Nørager

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Isenvad Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 34780110
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk