1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Ilderhede Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Ribersvej 214
7200 Grindsted
 

Næstformand
Borgergade 31
7270 Stakroge
 

Kirkeværge
Borgergade 29
7270 Stakroge
 

Kasserer
Ilderhedevej 13
7270 Stakroge
 

Kontaktperson
Solhjemvej 2
7280 Sønder-Felding
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Skovvænget 19
Skarrild
6933 Kibæk
 
 97196004

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Ilderhede Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 38907328
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk