Menighedsråd

Ilderhede Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Ilderhede Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 9125@SOGN.DK
CVR-nummer: 38907328

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Solhjemvej 2
7280 Sønder Felding
Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Knaplundvej 14
7270 Stakroge
Kontaktperson
Borgergade 31
7270 Stakroge
Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Ilderhedevej 13
7270 Stakroge
Kirkeværge
Ilderhedevej 9
7270 Stakroge
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem, Sekretær
Skovvænget 19
Skarrild
6933 Kibæk
Tlf: 29664332

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.