1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Ilderhede Sogns Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Solhjemvej 2
7280 Sønder Felding
 

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Knaplundvej 14
7270 Stakroge
 

Kontaktperson
Holdgårdsparken 17
7260 Sønder Omme
 

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Ilderhedevej 13
7270 Stakroge
 

Kirkeværge
Ilderhedevej 9
7270 Stakroge
 

Bygningssagkyndig - ikke medlem
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem, Sekretær
Skovvænget 19
Skarrild
6933 Kibæk
 
 29664332

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Ilderhede Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 38907328
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk