1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Iglsø Sogns Menighedsråd

Formand
Kjeldbjergvej 28
Kjeldbjerg
7800 Skive
Bodil Albrechtsen Christensen

Næstformand
Iglsøvej 21
Iglsø
7850 Stoholm Jyll
 

Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Iglsøvej 45
Iglsø
7850 Stoholm Jylland
Birgitta Helga Kock Vestbjerg

Kontaktperson
Bundgårdsvej 12
Kjeldbjerg
7800 Skive
Birthe Riisgaard

Kasserer
Trevadvej 19
Kjeldbjerg
7800 Skive
Grethe Alsbjerg

Sognepræst (kirkebogsfører)
Vrouevej 5
Vroue
7800 Skive
 
 97547047

Overenskomstansat sognepræst
Nordgade 11
8920 Randers NV
 
 51865890
Jørgen Lomholt Husted

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Iglsø Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 47236819
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk