1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Idestrup Sogns Menighedsråd

Formand
Højstedgårdparken 8
4872 Idestrup

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Dæmmebrovej 2
4872 Idestrup
 

Kasserer
Kirkevej 30M
4872 Idestrup

Kirkeværge, Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Nyvang 20
4872 Idestrup
 

Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Højstedgårdparken 31
4872 Idestrup
 

Menigt medlem
Højstedgårdvænget 29
4872 Idestrup
 

Konstitueret sognepræst (kirkebogsfører)
Stengårdsvej 12
Horbelev
4871 Horbelev
 
Træffes på tlf. 30 28 90 14 - Fredag er fridag

Sognepræst (kirkebogsfører)
telefonnr. 54148077 i spørgsmål
vedrørende kirkelig betjening.
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Idestrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 13353328
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk