1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Hyllinge Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Kohavevej 3
Hyllinge
4700 Næstved

Næstformand, Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Havnskovvej 11
Havnskov
4700 Næstved

Kasserer, Bygningssagkyndig, Bygningssagkyndig - ikke medlem
Jørgen Vinds Vej 8
Hyllinge
4700 Næstved
 

Kontaktperson
Stensgårdsvej 2I
Hyllinge
4700 Næstved
 

Menigt medlem
Langetoftevej 3
Agerup
4700 Næstved
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem, Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Præstelundsvej 3
Marvede
4700 Næstved
 
 55443067

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Hyllinge Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 32243010
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk