Menighedsråd

Hyllinge Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Hyllinge Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7335@SOGN.DK
CVR: 32243010

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Kohavevej 3
Hyllinge
4700 Næstved
Tlf: 21931833
Næstformand, Kasserer
Langetoftevej 3
Agerup
4700 Næstved
Kontaktperson
Magledalen 34 2
4700 Næstved
Menigt medlem
Søndergade 6
Hyllinge
4700 Næstved
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem, Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Præstelundsvej 3
Marvede
4700 Næstved
Tlf: 55443067

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.