1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Tirstrup-Fuglslev-Hyllested-Rosmus Sognes Menighedsråd

Formand
Kirkevænget 9
Hyllested
8400 Ebeltoft
 

Næstformand, Kontaktperson
Rosenbakken 15
Tirstrup
8400 Ebeltoft
 

Menigt medlem
Møgelbjerg 17
8500 Grenaa
 

Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Rosmus Bygade 1
8444 Balle
 

Medlem af valgbestyrelsen
Bjørnholm Alle 1
Bjørnholm
8570 Trustrup
 

Kirkeværge
Rosmus Bygade 22
8444 Balle
 

Kirkeværge, Sekretær
Kirkevænget 5
Hyllested
8400 Ebeltoft
 

Menigt medlem
Bispemosevej 2
8400 Ebeltoft
 

Kirkeværge
Rosmus Bygade 24
8444 Balle
 

Medlem af valgbestyrelsen
Enghaven 19
8444 Balle
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Ballevej 7
Tirstrup
8400 Ebeltoft
 
 21493436

Overenskomstansat sognepræst
Rønne Alle 27C
8410 Rønde

Sognepræst
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Tirstrup-Fuglslev-Hyllested-Rosmus Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 36096713
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk