Menighedsråd

Gimlinge-Hyllested Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Gimlinge-Hyllested Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7316@SOGN.DK
CVR-nummer: 57304413

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Nyvej 8
4261 Dalmose
Tlf: 26581208
Næstformand, Kontaktperson
Ørnevej 16
4261 Dalmose
Tlf: 29861740
Aften
Menigt medlem
Mosevej 6
4180 Sorø
Tlf: 23936262
Kirkeværge
Liljevænget 6
4261 Dalmose
Tlf: 51157657
Medlem af valgbestyrelsen
Vollerupvej 61
Gimlinge
4200 Slagelse
Tlf: 22137150
Menigt medlem
Jellingevej 4
Hyllested
4261 Dalmose
Tlf: 20294677
Menigt medlem, Orlov
Lodsvej 6
4261 Dalmose
Tlf: 28430131
Sekretær
Gimlinge Enghave 3
Gimlinge
4200 Slagelse
Tlf: 50501959
Kasserer
Nyvej 19
4261 Dalmose
Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkestræde 3
Gimlinge
4200 Slagelse

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.