1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Gimlinge-Hyllested Sognes Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Nyvej 8
4261 Dalmose

Næstformand, Kontaktperson
Ørnevej 16
4261 Dalmose
 
 29861740
Aften

Menigt medlem
Mosevej 6
4180 Sorø

Kirkeværge
Liljevænget 6
4261 Dalmose

Medlem af valgbestyrelsen
Vollerupvej 61
Gimlinge
4200 Slagelse

Menigt medlem
Jellingevej 4
Hyllested
4261 Dalmose

Menigt medlem, Orlov
Lodsvej 6
4261 Dalmose

Sekretær
Gimlinge Enghave 3
Gimlinge
4200 Slagelse

Kasserer
Nyvej 19
4261 Dalmose
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkestræde 3
Gimlinge
4200 Slagelse

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Gimlinge-Hyllested Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 57304413
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk