1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Hylleholt Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Morelvej 1
4654 Faxe Ladeplads
 

Næstformand
Teglvænget 32
4654 Faxe Ladeplads
 

Kirkeværge
Teglvænget 17
4654 Faxe Ladeplads
 
 mobil: 21349703

Kasserer
Nyvænget 17
4654 Faxe Ladeplads

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Gl Strandvej 15
4640 Faxe
 
 31340320

Menigt medlem
Sommervej 17
4654 Faxe Ladeplads
 

Medlem af valgbestyrelsen
Fredensvej 8
4654 Faxe Ladeplads
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Hylleholtvej 7
4654 Faxe Ladeplads
 
Telefon: 21717083 Træffes: mandag - torsdag. Fridag: fredag

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Hylleholt Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 25909615
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk