1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Trendåvej 33
Hyllebjerg
9640 Farsø
 

Næstformand
Nyboesvej 6
V Hornum
9640 Farsø
 

Sekretær
Flejsborgvej 24
V Hornum
9640 Farsø

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Parallelvej 5
V Hornum
9640 Farsø
 

Kasserer
Trendåvej 26
Hyllebjerg
9640 Farsø
 

Kontaktperson
Flejsborgvej 24
V Hornum
9640 Farsø
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Præstegårdsvej 1
V Hornum
9640 Farsø
 
 40112541

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 34680523
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk