Menighedsråd

Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8271@SOGN.DK
CVR-nummer: 34680523

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Trendåvej 33
Hyllebjerg
9640 Farsø
Næstformand
Nyboesvej 6
V Hornum
9640 Farsø
Sekretær
Flejsborgvej 24
V Hornum
9640 Farsø
Tlf: 23403558
Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Parallelvej 5
V Hornum
9640 Farsø
Kasserer
Trendåvej 26
Hyllebjerg
9640 Farsø
Kontaktperson
Flejsborgvej 24
V Hornum
9640 Farsø
Sognepræst (kirkebogsfører)
Præstegårdsvej 1
V Hornum
9640 Farsø
Tlf: 40112541

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.