Menighedsråd

Astrup-Tulstrup-Hvilsted Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Astrup-Tulstrup-Hvilsted Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8111@SOGN.DK
CVR: 39810417

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Borresøvej 4
Sejs-Svejbæk
8600 Silkeborg
Sekretær
Kærgårdsparken 4 2 tv
8355 Solbjerg
Kontaktperson
Solbjerg Hovedgade 93
8355 Solbjerg
Menigt medlem
Drosselvej 4
4230 Skælskør
Kirkeværge
Kærgårdsvej 82
8355 Solbjerg
Kasserer
Kærgårdsvej 76
8355 Solbjerg
Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Lethenborgvej 2
8355 Solbjerg
Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Østergårdsvej 171
Østergård
8340 Malling
Sognepræst (kirkebogsfører)
Østergårdsvej 223
Astrup
8355 Solbjerg
Tlf: 86927454

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.