1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Hvilsom Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Tollestrupvej 100
Tollestrup
9500 Hobro
 
 20355205

Næstformand
Ådalen 8
9575 Terndrup
 

Kirkeværge, Kontaktperson
Hannerupvej 341
Hvilsom
9500 Hobro
 
 60708454

Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Kirkedalsvej 13
Hvilsom
9500 Hobro
 

Kasserer
Langmosen 58
9620 Aalestrup
 

Overenskomstansat sognepræst
Pileurtvej 12
8830 Tjele
 
 40452950

Provst (kirkebogsfører)
Vadgårdsvej 17 B
Hvornum
9500 Hobro
 
 98546068

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Hvilsom Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 13078319
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk