1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Hvidovre Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson
Nørremarksvej 31
2650 Hvidovre
Susanne Holm-Hansen

Næstformand
Grenhusene 58
2650 Hvidovre
 
Rita Nielsen

Menigt medlem
Næsborgvej 54,st tv
2650 Hvidovre
 
Kirsten Ellen Petersen

Menigt medlem
Femagervej 50
2650 Hvidovre
 
Helen Antoinette Blücher

Kirkeværge - ikke medlem
Langhøjvej 4
2650 Hvidovre

Menigt medlem
Næsborgvej 44 1 th
2650 Hvidovre
 
Irene Ingrid Falck Hannibal

Menigt medlem
Hvidovrevej 97H
2650 Hvidovre
 
Ulla Thorup Madsen

Menigt medlem
Hvidovrevej 97H
2650 Hvidovre
Torben Olesen

Kasserer
Engstrupgårdsvej 50
2650 Hvidovre
Walther Jensen

Menigt medlem
Markleddet 12
2650 Hvidovre
 
Jane Jensen

Menigt medlem
Næsborgvej 44 1 th
2650 Hvidovre
 
Werner Henrik Hannibal

Menigt medlem
Mandholmen 18
2650 Hvidovre
 
Charlotte Arvesen

Formand for valgbestyrelsen
Landlystvej 32F st th
2650 Hvidovre
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Plovheldvej 7
2650 Hvidovre
 
 36753762

Sognepræst
Hvidovre Kirkeplads 3 (kontor)
2650 Hvidovre
 
 23305503
Mette Ladefoged

Sognepræst
 
 38622284
Hospitalspræst - tilknyttet Hvidovre Kirke
Marianne Thestrup Jensen

Sognepræst
Nørremarksvej 23
2650 Hvidovre
 
 20239070
Jacob Kleofas

Overenskomstansat sognepræst
 
 30302888
Eva Marie Kyed Østerlind

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Hvidovre Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 13895082
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk