1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Hvidovre Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson
Nørremarksvej 31
2650 Hvidovre

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Ny Mæglergårds Allé 34
2660 Brøndby Strand

Kasserer
Engstrupgårdsvej 50
2650 Hvidovre

Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Landlystvej 32F st th
2650 Hvidovre
 
 36781166

Medlem af valgbestyrelsen
Hædersdalvej 20
2650 Hvidovre
 
 28400359

Menigt medlem
Hvidovrevej 97H
2650 Hvidovre

Menigt medlem
Hvidovrevej 97H
2650 Hvidovre

Menigt medlem
Næsborgvej 54,st tv
2650 Hvidovre
 
 36759740

Menigt medlem
Markleddet 12
2650 Hvidovre
 

Menigt medlem
Femagervej 50
2650 Hvidovre

Menigt medlem
Mandholmen 18
2650 Hvidovre
 

Kirkeværge - ikke medlem
Langhøjvej 4
2650 Hvidovre

Sognepræst (kirkebogsfører)
Plovheldvej 7
2650 Hvidovre
 
 36753762

Sognepræst
Hvidovre Kirkeplads 3 (kontor)
2650 Hvidovre
 
 23305503

Sognepræst
 
 38622284
Hospitalspræst - tilknyttet Hvidovre Kirke

Sognepræst
Nørremarksvej 23
2650 Hvidovre
 
 30302888

Overenskomstansat sognepræst
 
 20239070

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Hvidovre Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 13895082
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk